محصولات

فودلرد- محصولات- میوه تازه - پرتقال

پرتغال

اطلاعات بیشتر
فودلرد- محصولات - لیمو شیرین اسلایس

لیمو شیرین خشک اسلایس

اطلاعات بیشتر
فودلرد- محصولات تازه- هلو تازه

هلو

اطلاعات بیشتر
فودلرد - محصولات تازه- خرما مضافتی

خرما مضافتی

اطلاعات بیشتر
فودلرد- محصولات- خرمالو خشک اسلایس

خرمالو خشک اسلایس

اطلاعات بیشتر
فودلرد- محصولات- انجیر سفید خشک

انجیر سفید خشک اسلایس

اطلاعات بیشتر
foodslord.com---7-روش-تست-فیزیکی-کیفیت-میوه-خشک

7 روش تست فیزیکی کیفیت میوه خشک

کیفیت و سلامت میوه های خشک با استفاده از روش های تست فیزیکی، شیمیایی و میکروبی میوه خشک تعیین می شوند. دسته بندی میوه های خشک بر اساس رنگ، بو، طعم، میزان آفت زنده، آفت مرده، میزان مواد خارجی موجود در بسته بندی میوه خشک، آسیب دیدگی، آلودگی و میزان نارسی میوه ها انجام می شوند. از اینرو روش های استاندارد این تست ها بر مبنای روش استاندارد یکی از میوه های خشک مانند سیب خشک با شماره استاندارد 3612 را انتخاب کرده ایم. روش های تست فیزیکی سایر میوه های خشک نیز به صورت مشابه انجام می شود.

تعیین رنگ، بو و طعم

براساس رنگ و نوع میوه سیب باید قبل از فرآیند خشک کردن سورت بندی شوند و رنگ های متفاوت از هم جدا شوند. همچنین اگر تفاوت در تازگی و بوی میوه خشک بعد از خشک کردن به وجود آمد باید جداسازی انجام شود. تست طعم و بوی میوه خشک بعد از عملیات خشک کردن جهت بهبود کیفیت میوه خشک انجام می شود.

میوه خشک را بررسی کنید. میوه خشک باید دارای بو، طعم و مزه طبیعی خود باشد. نباید مزه و بوی تخمیرشدگی یا هرگونه بو و مزه خارجی باشد. 

 میوه خشک باید دارای رنگ طبیعی باشد. رنگ میوه خشک باید یکنواخت و متناسب با درجه بندی آن باشد. شکل میوه خشک نیز باید یکنواخت و یک اندازه باشد.

foodslord.com---تعیین رنگ، بو و طعم میوه خشک- کیفیت

تعیین آفت زنده در میوه خشک شده

آفت به هر موجود زنده ای مانند شش پایان، کنه ها، قارچ ها و باکتری ها گفته می شود که چه در هنگام رشد محصول و چه پس از برداشت آن حمله کرده و موجب ضرر و زیان می شوند. چنانچه این آفت ها در محصول زنده باشند به آنها آفت زنده گفته می شوند. گیاه و میوه منبع غذایی آنها محسوب شده و میتوانند تکثیر شوند.

foodslord.com---تعیین آفت زنده در میوه خشک شده

تعیین آفت زدگی در میوه خشک شده

به آثار برخاسته از وجود آفت ها گفته می شود که با چشم غیر مسلح قابل رویت است مانند حشرات مرده، تکه های بدن شش پایان، فضولات و موی بدن جوندگان.

foodslord.com---تعیین آفت زدگی در میوه خشک شده

تعیین مواد خارجی

به هر ماده ای به غیر از میوه خشک شامل تکه هایی از پوست، غلاف، شاخه های کوچک، خاک، شن، سنگ ریزه و غیره  مواد خارجی گفته می شود. دم و دانه جز مواد خارجی میوه خشک محسوب نمی شوند. برای این تست میتوانیم نمونه ای از میوه خشک را انتخاب و وزن کنیم. سپس تمام مواد خارجی را جدا کرده و آن را نیز وزن کنیم. نسبت وزن مواد خارجی به وزن کل نمونه درصد مواد خارجی را نشان می دهد. که هر چه کمتر و نزدیک به صفر باشد کیفیت میوه خشک قطعا بالاتر است.

تعیین آسیب دیدگی برای کیفیت میوه خشک شده

چنانچه بخشی از میوه خشک در اثر عوامل طبیعی، مکانیکی و بیولوژیکی آسیب ببیند (مانند لکه سیاه تلخ و بافت چوب پنبه ای) باید سریعا از بخش سالم جدا شود. همچنین شکستگی نیز جز موارد آسیب دیدگی محسوب می شود و باید تکه های شکسته از بخش سالم جدا شود. بخش شکسته و آسیب دیده جدا شده و کل میوه خشک وزن می شود. این نسبت وزن به عنوان درصد آسیب دیدگی باید گزارش شود.

foodslord.com---تعیین آسیب دیدگی برای کیفیت میوه خشک شده

تعیین آلودگی برای کیفیت میوه خشک

آلودگی میوه خشک عبارتست از آغشته بودن سطح آن به خاك، خاشاك، كاه، برگ درختان، حشرات مرده و هرگونه مواد خارجي ديگر كه با چشم غير مسلح قابل رؤيت بوده و بسادگي قابل جدا شدن نباشد.

تعیین نارسی

نلرسی میوه خشک عبارتست از حالتي كه به هر دليل رشد كافي نكرده و در نتيجه اسلایس میوه خشک بدست آمده كم گوشت بوده، رنگ، شكل و مزه طبيعي و در نتیجه کیفیت مطلوب را نداشته باشد.

تمام تست های فیزیکی میوه خشک تولید شده با برند فودلُرد به دقت انجام شده و محصولات این شرکت دارای کیفیت درجه یک می باشند.

منبع: تست فیزیکی کیفیت میوه خشک

اشتراک گذاری مقالهنظرات

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *