طعمی از طبیعت

فودلرد - کیفیت محصولات و رعایت استانداردها

کیفیت محصولات

ما متعهد به رعایت اصول استاندارد صنایع غذایی و بررسی کیفیت محصولات در تمام مراحل تولید هستیم.

foodslord.com- security- COVID-19

COVID-19

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ما متعهد به رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام مراحل تولید و بسته بندی هستیم.

فودلرد- ماندگاری محصول و نحوه بسته بندی

پایداری و ماندگاری

شرکت فودلرد با تامین تمام ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی و افزایش ماندگاری محصولات، محصولات سالم و طبیعی ارائه می نماید.


آخرین مقاله ها